skip to Main Content

ZAZZ Energy of Sweden AB

Zazz Energy tillförs 12.7 MSek i en riktad emission för expansion inom grön energiproduktion

Zazz Energy AB har genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning som före kostnader uppgick till 12,7 Msek. Emissionen säkerställer Zazz Energys prioriterade projekt och tillväxt samt understryker rollen som en central aktör inom klimatsmarta lösningar för Samhällets viktiga omställningen till grön energiproduktion.  Zazz Energys projekt i Grekland och Sverige kommer nu att prioriteras där såväl fossilfri el/värme som biokol för jordförbättringar kommer att genomföras.

För ytterligare information kontakta Per Nordberg, VD, tel  070 2340095

Kallelse till årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) 559212-5685

Kallelse, årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB
Fullmaktsformulär årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB
Formulär poströstning, årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB

Zazz Energy i nytt stort projekt i Grekland

Zazz Energy  har fått  en förfrågan och ett LOI att uppföra en anläggning  på 5 MW för framställning av miljövänlig el för den Grekiska marknaden. Projektvärdet uppgår till över 180 MSek.  Förhandlingar pågår och målet är att erhålla lokal finansiering med statliga bidrag.  Projektstarten väntas ske under senhösten 2021, våren 2022.  

”Det är mycket glädjande att vi fortsätter att bygga efterfrågan och förtroende på marknaden för Zazz Energys miljövänliga anläggningar.  Detta projektet blir bolagets största investeringen hittills och målet är att nå statliga bidrag för att finansiera detta viktiga projekt på den  Grekiska marknaden.  Detta utgör viktiga steg för Zazz Energy att förbereda en notering på börsen under senhösten 2021, våren 2022. säger Per Nordberg VD Zazz Energy”

Nyprojektering av Grekisk miljövänlig energiproduktion

Projekteringen av bolagets första 1 MW anläggning  för el och biokol i Grekland har påbörjats och beräknas vara klar för drift till hösten.

Projektet är beräknat till ca 25 miljoner kronor.

Bolaget har option på ytterligare 4 st 1 MW anläggningar i Grekland av ett värde på ca 100 miljoner kronor.

”Det är glädjande att vi nu ser ett stort intresse för Zazz Energys miljövänliga system för förgasning av avfallsprodukter och biomassa för framställning av miljövänlig värme, el och biokol. Etableringen i Grekland med optionen på ytterligare 4 anläggningar ger verkligen en kvalitetsstämpel för oss, säger Per Nordberg Vd i Zazz Energy of Sweden AB”

Per Nordberg utses till ny VD i Zazz Energy of Sweden AB

Per Nordberg

Zazz Energys styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 18 februari 2021.

Per Nordberg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i såväl tidiga som mogna utvecklingsskeden. Per har i sin yrkesroll aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar, en värdefull kunskap i att utveckla Zazz Energy vidare på den viktiga marknaden för hållbara produkter.

Per Nordberg har en lång industriell erfarenhet och har innehaft ledande befattningar inom Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq och som VD och Senior Advisor i såväl noterade som onoterade bolag på den svenska och internationella marknaden.

– Jag är stolt över att få styrelsens uppdrag att leda Zazz Energy i denna viktiga tid för utveckling av hållbara energilösningar för ett hållbart samhälle med målet att stödja Sveriges fortsatta utveckling som ledande leverantör på den viktiga svenska och internationella marknaden för hållbara energilösningar – säger Per Nordberg

För ytterligare information:
Sverker Littorin Ordf Tel + 46 (0)70 875 53 09
Per Nordberg VD: Tel: +46 (0)70 234 00 95

ZAZZ Energy of Sweden AB - Produktionsfilm

ZAZZ Energy of Sweden AB - Informationsfilm

Senaste nytt från oss

Nyemission

Nyemission ”Private Placement” har tillfört bolaget 12 656 000 kr 

Revisionsberättelse

Ta del av revisionsberättelsen här