24

FEB

2022-02-24

Bokslutskommuniké

3

MAJ

2022-05-03

Årsredovisning 2021

10

MAJ

2022-05-10

Delårsrapport Q1

24

MAJ

2022-05-24

Årsstämma

23

AUG

2022-08-23

Delårsrapport Q2

22

NOV

2022-11-22

Delårsrapport Q3

23

FEB

2023-02-23

Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké

Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké

17

APR

2023-04-17

Årsstämma

10

MAJ

2023-05-10

Delårsrapport Q1

23

AUG

2023-08-23

Delårsrapport Q2

8

NOV

2023-11-08

Delårsrapport Q3

Uppdaterad | 2023-01-04