Per Nordberg

Styrelseordförande sedan 2021
Född: 1956

Erfarenhet: Per Nordberg är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm samt har en MBA från IMD Business School. Per Nordberg har mångårig erfarenhet av svenskt och inter­nationellt näringsliv från ledande positioner från såväl noterade som onoterade bolag. Han har även haft ledande befattningar inom Nasdaq Stockholm AB, Sandvik AB, Atlas Copco AB och AstraZeneca PiC.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot för Executive Management Consulting Stockholm EMC AB. Styrelseordförande i Svenska Aerogel Holding AB. Styrelseledamot för iCashier AB, Skandinaviska GasProdukter AB och Transfer Group AB. Ordförande i Svenska Handelsbankens kontorsstyrelse i Stockholm.

Innehav i Bolaget: Per äger 400 000 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Johnny Olsson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1958

Erfarenhet: Johnny Olsson är utbildad drifttekniker, reparatör, smed och svetsare samt har utbildad sig i ledarskapsutveckling. Johnny Olsson driver JODU AB, ett bolag inom drift och underhåll av större pannanläggningar. Han har tidigare arbetat på bland annat E.ON där han varit anläggningsansvarig för en 20 MW biobränsleanläggning.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i JODU AB.

Innehav i Bolaget: Johnny äger 110 000 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Katarina Toremalm

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1968

Erfarenhet: Katarina Toremalm är entreprenör och egenföretagare med erfarenhet av styrelsearbete i såväl bolag som föreningar och kooperativ. Katarina Toremalm har ett stort engagemang i miljöfrågor och miljöarbete och har under många år arbetat med frågorna politiskt i Båstad kommun och Region Skåne med ledande uppdrag som bland annat fullmäktigeledamot, ord­förande i miljö- och byggnämnd samt vide ordförande i Regions Skånes servicenämnd. Genom sina politiska uppdrag och engagemang har Katarina haft flertalet förtroendeuppdrag så som borgerlig vigsel och begravningsförrättare samt huvudmannauppdrag inom Sparbanken.

Övriga pågående uppdrag: Ägare av Kjell-Hannes Gård hästverksamhet och en cateringfirma.

Innehav i Bolaget: Katarina äger 104 000 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Anna-Karin Crutze

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1968

Erfarenhet: Anna-Karin Crutze är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt har studerat vid Rutger University. Anna-Karin har mer än 20 års erfarenhet som CFO i både noterade och onoterade bolag. Hon har haft ledande befattningar inom Glocalnet Scandinavia AB, Sergel Finans, AcadeMedia AB samt Stureplansgruppen och erfarenhet från flera branscher såsom finans, telecom, filmindustrin och friskoleverksamhet.

Övriga pågående uppdrag: CFO för Stureplansgruppen Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Anna-Karin äger 20 000 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja