skip to Main Content

Nyemission

Zazz Energy gör nyemission 13/11-18/12.Vid fullteckning tillförs bolaget 5 miljoner sek. Restprodukter blir till hållbar energi och biokol Avfallshantering och klimatsmart energi är två stora globala utmaningar. Zazz Energy of Sweden AB har en lösning på båda problemen– tack vare…

Read More