• ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information angående den överenskommelse om skett mellan större ägare i bolaget och styrelsen. Överenskommelsen mellan styrelsen och de större ägarna representerar 22% av bolagets aktier och de får inte avyttras till extern part inom tolv (12) månader från noteringsdatum av bolagets aktie. Dock får aktieöverlåtelse ske inom familj eller till eget bolag så länge lock up avtalet för aktierna efterlevs. Lock [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lämnar information i samband med notering. Målsättning på den grekiska marknaden är att utnyttja de befintliga licenserna (för 20-åriga elavtal) och etablera 3-4 stycken anläggningar (biomassa eller bioolja) per år de kommande 3-4 åren. I Sverige är målsättningen att sälja första biomassaanläggningen med fokus på biokol inom 12 månader och sedan sälja en anläggning per år de kommande 3-4 åren. Under noteringsceremonin [...]

  • Uppdaterad ISIN-kod SE0017483175 Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0017483175 och handlas under kortnamnet ZAZZ B. Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, [...]

  • Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0014262531 och handlas under kortnamnet ZAZZ B. Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, samt hedrade över [...]

  • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 7 februari 2022. Den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av listningen finns bifogad samt tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com. Handel av B-aktier i Zazz Energy kommer inledas måndagen den 7 februari [...]

  • Vd Christian Casselborg har köpt 200 000 aktier i bolaget. Christian ägde sedan tidigare 80 000 aktier och har totalt 280 000 aktier i bolaget. Bolaget har tagit sammanläggningen av bolagets aktier (5:1) i beaktande för denna information. Stockholm 21 januari 2022 Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 101 14 08