2022-10-13

Biooljeanläggningen i Grekland pausas – utan inkomstbortfall

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (ZAZZ Energy) har av sin grekiska partner NAIS ENERGY P.C. (NAIS) meddelats att man inte kommer få leveranser av bränslet bioolja under en tid framåt. Det betyder att ZAZZ Energy tills vidare pausar driften av biooljeanläggningen i Grekland. ZAZZ Energy kommer dock att bli fullt ut kompenserat för förlorad försäljning.

Orsaken till NAIS leveransstopp är det kraftigt höjda priset på bioolja, som NAIS köper på den öppna marknaden. Enligt avtal har NAIS möjlighet att avbryta leveranserna till ZAZZ Energy, förutsatt att man kompenserar Bolaget fullt ut för utebliven total försäljning. Det grekiska statliga elbolaget Hedno, som är den enda kunden till kraftverket, påverkas inte av detta.

NAIS bedömer att åter kunna leverera bioolja till ZAZZ Energy i samband med att en egen produktionsanläggning för bioolja sätts i drift, vilket beräknas ske i februari 2023. NAIS, som idag köper biooljan på den öppna marknaden, påverkas av prishöjningar på ett sätt som gör att de väljer att ersätta ZAZZ Energy för utebliven försäljning.

Under perioden fram till att driften kan återupptas kommer ZAZZ Energy att underhålla och uppgradera anläggningen för att snabbt kunna återstarta densamma. Kostnaderna för detta tas av NAIS. Zazz Energy ser att en uppdatering av affärsmodellen behöver göras utifrån de förändrade marknadsförhållandena.

”Detta hindrar inte det arbete som NAIS och ZAZZ Energy gör för att förbereda nya investeringar i Grekland både inom bioolja och pyrolys av biomassa” säger Ilias Tzoufetas, vd och koncernchef, NAIS.

”ZAZZ Energy kommer att utnyttja driftstoppet till att förbättra biooljeanläggningen samt fortsätta arbetet med de nya projekt som planeras. Efterfrågan på elproduktion med förnyelsebara råvaror är mycket stor i Grekland” säger Ari Kemppainen, vd, ZAZZ Energy of Sweden.

ÄNDRAD 2024-02-19