2022-03-23

Den grekiska marknaden utvecklas mycket positivt

Torsdag den 27 januari 2022 var en speciell dag i ZAZZ Energys historia. Denna dag kopplade ZAZZ Energy upp sin första anläggning mot det grekiska elnätet och började sälja miljövänlig el.

Biooljaanläggningen som är i drift baseras med ett 20-årigt elavtal till kunden HEDNO, ett dotterbolag till statligt ägda PPC. Biooljaanläggningen har utrustats med motorer, gensets, elektronik och transformatorer från välkända tillverkare. Deutz, Datakom, Schneider Electric och ABB. Denna investering är av hög kvalité och detta säkerställer att vi kan hålla låga drifts och servicekostnader under de kommande 20 åren.

Vi skapar kundvärde för huvudkunden HEDNO, vars huvuduppgifter består av drift, underhåll och utveckling av eldistributionsnätet i Grekland, som nu är intresserad att vidareutveckla vår affärsrelation i framtida anläggningar.

Nästa steg för ZAZZ Energy i Grekland är uppförande av en biomassaanläggning, den kommer förutom tilverkning av miljövänlig el även producera värme och biokol. Värmen säljs till närliggande industier och biokolen förs en dialog med lokala producenter av tex oliver där vi diskuterar ett småskaligt grönt kretslopp. ZAZZ energy använder olivodlingarnas restprodukter (träd, grenar etc) som bränsle i anläggningen och biokolet kan sedan återföras till olivodlingarna som jordförbättringar.

Vi satsar även vidare i ytterligare en biooljaanläggning som ska slutförhandlas. Denna anläggning kommer även den att vara baserad på ett 20-årigt elavtal och att sälja värme. Vi breddar kundbasen och skriver samtidigt långsiktiga avtal på biomassa samt bioolja för att förse våra anläggningar med bränsle.

Med allt som har hänt i Europa den senaste tiden och fokuset på förnybar energi har ZAZZ Energy en möjlighet att snabbt bygga upp marknaden och utnyttja våra licenser/optioner i snabbare takt än vi hade tänkt. Med de pågående projekten visar vi den grekiska marknaden att ZAZZ Energy är en långsiktig partner för miljövänlig el, värme och biokol. Detta öppnar dörrar för ZAZZ Energy att diskutera gröna lån och EU finansiering för kommande projekt, inte bara i Grekland utan hela Europa säger Christian Casselborg vd för ZAZZ Energy.

Bilaga – bilder – Bioolja 1 – anläggningen som är i drift (Vd tillsammans med partnern NAIS)

ÄNDRAD 2024-02-19