2022-03-11

Europas Energimarknad – stort behov av ZAZZ Energys anläggningar

De senaste veckornas utveckling i Europa har påskyndat nyinvesteringar i grön energiproduktion och skapar stort intresse för investeringar i ZAZZ Energys miljövänliga anläggningar

Efterfrågan på förnybar energi accelererar nu i Europa och ZAZZ Energy står väl rustade att möta efterfrågan med tillgänglig kapacitet och kunna erbjuda skalbara och nyckelfärdiga anläggningar för miljövänlig elproduktion. Vår strategi att bredda vårt produktområde till att både erbjuda anläggningar för miljövänlig elproduktion från förgasning av biomassa, och förbränning av bioolja, medför att vi även breddar vår målgrupp och kan möta den nu större efterfrågan.

Vår biooljaanläggning som har driftsatts i Grekland visar en god utveckling och vår affärsmodell med att äga och driva anläggningar i egen regi fungerar mycket bra. Att vi dessutom kan sälja nyckelfärdiga anläggningar i olika storlekar till kunder för drift i egen regi gör att vi har många intäktsmodeller framåt.

Zazz erbjudanden till kunderna, fokuseras på miljövänlig el, värme eller biokol. Det går att hitta uppenbara kostnadseffektiva lösningar för en eller flera av de producerade produkterna från anläggningarna. Att anläggningarna även är skalbara gör det intressant även för mindre aktörer eller kunder.

Vi har idag en aggressiv plan för att accelerera i Europa och i Grekland. Med det nya läget på energimarknaden med det stora europeiska behovet gäller det att snabbt fokusera på de olika länders behov av effektiva anläggningar för grön energiproduktion som ger el och uppvärmning.

Med tanke på senaste tidens beslut i EU så har vi nu möjlighet att växa med ZAZZ Energys produkter snabbare än förutsett och det stora nya behovet ger en oss goda förutsättningar att utveckla ZAZZ Energy till en ledande leverantör av grön energiproduktion i den viktiga omställningen till det hållbara samhället säger Christian Casselborg vd ZAZZ Energy.

ÄNDRAD 2024-02-19