2021-12-13

Ny investering 1 MW Bioolja – start i slutet av december 2021 – för Grekisk miljövänlig energiproduktion – 20 årigt avtal och förhandling om Option – 10 nya anläggningar

Bolagets första avtal om 1 MW Biooljeanläggning har nu slutförts och anläggningen som är klar för drift startar i slutet av december 2021 för produktion av miljövänlig el på den grekiska energimarknaden.

Avtalet innebär att Zazz Energy har rätt att under 20 år förse den grekiska marknaden med miljövänlig el.

Investeringen omfattar ca 20 MSEK och bolaget förhandlar nu en option, att erhålla tillstånd att etablera ytterligare 10st anläggningar för att förse den grekiska marknaden med miljövänlig energi. Det totala anläggningsvärdet vid godkänd option uppgår till ca 250 MSEK.

”Det är glädjande att vi nu kan starta i gång och vi ser ett stort intresse för Zazz Energys anläggningar som är konkurrensmässiga och miljövänliga. Kontraktets längd uppgår till 20 år och ger bolaget en stark affärsbas för vidareutveckling, Biooljeanläggningen kommer att vara ett bra komplement till bolagets Biomassa anläggningar som ska komma igång innan sommaren 2022 säger Christian Casselborg Vd i Zazz Energy of Sweden AB”

”Ett stort och viktigt steg för Zazz Energy som en global aktör för att säkerställa samhällets viktiga och långsiktiga omställning till grön energiproduktion, säger Per Nordberg, Ordf i Zazz Energy of Sweden AB

Stockholm 13 december 2021

Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 1011408

Ladda hem artikel som PDF

ÄNDRAD 2024-02-19