2019-11-13

Nyemission

Nyemission ”Private Placement” har tillfört bolaget 3
444 000 kr 

ÄNDRAD 2024-02-19