2021-02-19

Per Nordberg utses till ny VD i Zazz Energy of Sweden AB

Per Nordberg

Zazz Energys styrelse har utnämnt Per Nordberg till verkställande direktör. Per Nordberg tillträder den 18 februari 2021.

Per Nordberg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i såväl tidiga som mogna utvecklingsskeden. Per har i sin yrkesroll aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar, en värdefull kunskap i att utveckla Zazz Energy vidare på den viktiga marknaden för hållbara produkter.

Per Nordberg har en lång industriell erfarenhet och har innehaft ledande befattningar inom Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq och som VD och Senior Advisor i såväl noterade som onoterade bolag på den svenska och internationella marknaden.

– Jag är stolt över att få styrelsens uppdrag att leda Zazz Energy i denna viktiga tid för utveckling av hållbara energilösningar för ett hållbart samhälle med målet att stödja Sveriges fortsatta utveckling som ledande leverantör på den viktiga svenska och internationella marknaden för hållbara energilösningar – säger Per Nordberg

För ytterligare information:
Sverker Littorin Ordf Tel + 46 (0)70 875 53 09
Per Nordberg VD: Tel: +46 (0)70 234 00 95

ÄNDRAD 2024-02-19