2022-02-07

Rättelse: Idag är första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Uppdaterad ISIN-kod SE0017483175

Idag, den 7 februari 2022, inleds handeln i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North Growth Market. Zazz Energy´s aktie har ISIN-kod SE0017483175 och handlas under kortnamnet ZAZZ B.

Zazz Energy genomförde under december 2021 och januari 2022 en riktad emission till intressenter som tillförde Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är stolta över att nu ta nästa steg i Zazz Energys tillväxtresa, samt hedrade över att intresset för verksamheten och produkterna är så stort. Att introduceras på First North skapar nya möjligheter att fortsätta växa och expandera bolaget på nya marknader, säger Christian Casselborg, vd på Zazz Energy.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser
Eminova Partners AB agerade finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare i samband med listningen. Eminova Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med listningen och har även utsetts till Zazz Energys Certified Adviser.

För mer information, se Zazz Energys webbplats https://zazzenergy.com/

ÄNDRAD 2024-02-19