2022-01-19

Riktad Emission avslutad – tillfört bolaget 10 MSEK

Zazz Energy har under december 2021 och januari 2022 genomfört en riktad emission för att möta den större efterfrågan av miljövänlig energi på marknaden. Emissionen stärker likviditeten och underlättar en snabbare investeringstakt i nya anläggningar.

Bolaget tillfördes 10 110 000 SEK innan emissionskostnader vid en emission av 2 022 000 ny emitterade aktier. Denna emission genomfördes med sammanläggningen av bolagets aktier i beaktande (5:1).

”Denna emission är viktig för våra prioriterade investeringar som nu marknaden vill snabba på. Det är väldigt glädjande att se ett så stort intresse för Zazz Energy, säger Christian Casselborg Vd i Zazz Energy of Sweden AB”

”Ett stort och viktigt steg för Zazz Energy som en global aktör för att säkerställa samhällets viktiga och långsiktiga omställning till grön energiproduktion, säger Per Nordberg, Ordf i Zazz Energy of Sweden AB”

Stockholm 19 januari 2022

Kontakt; Christian Casselborg VD Zazz Energy of Sweden AB, + 46 76 101 14 08

ÄNDRAD 2024-02-19