2024-05-29

Styrelse och ledning tecknar units i företrädesemissionen och köper ytterligare aktier i marknaden

Styrelsen samt ledningen i Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har tecknat units i pågående företrädesemission eller utökat sitt aktieinnehav genom köp av aktier i marknaden. Totalt tecknar styrelsen och ledning 250 000 units och har köpt cirka 3,5 miljoner aktier över marknaden.

Styrelseordförande Jan Törner samt VD Christian von Uthmann har tecknat 180 000 respektive 70 000 st units i företrädesemissionen. Därtill har CFO Sven Cristea samt styrelsemedlemmen Lotta Ek utökat sitt aktieinnehav genom köp av aktier motsvarande 2 439 024 respektive 1 104 972 aktier.

Teckningsperioden i Zazz Energys företrädesemission pågår till och med 30 maj 2024.

ÄNDRAD 2024-05-29