2024-05-12

Zazz Energy accelererar takten med nytt brygglån för solcellsparker och batterilagring

Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag slutit avtal med Tellus Equity Partners AB om ett brygglån om totalt 7,5 msek. Likviden är tänkt att påskynda planeringen och övertagandet av de tre solcellsparker som tidigare kommunicerats. Den slutgiltiga summan för övertagandet betalas när företrädesemissionen stängts men kapitalet möjliggör framförhållning och reservering av kritisk hårdvara.

Brygglånet upptogs den 12 maj 2024 med Tellus Equity Partners AB. Det totala lånebeloppet är på 7,5 msek som utbetalas i två trancher. Lånet betingar en uppläggningsavgift om fem procent av lånebeloppet. Lånet löper vidare med en månatlig ränta om två procent. Brygglånet förfaller till betalning den 14 juni 2024.

”Brygglånet säkerställer att vi kan hålla en hög takt i planeringen tillsammans med El av Sol och övriga partners. Det är kritiskt att ligga först i kön för hårdvara när emissionen är stängd, och det möjliggör vi med detta lån.” säger Bolagets VD, Christian von Uthmann

ÄNDRAD 2024-05-12