2022-04-14

ZAZZ Energy ingår avtal om att uppföra tio nya biooljeanläggningar i Grekland och ingår en avsiktsförklaring i syfte att säkra hela finansieringen

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om att uppföra tio biooljeanläggningar i Grekland. Bolaget har samtidigt ingått en avsiktsförklaring med den lokala partnern NAIS ENERGY P.C (”NAIS”) och RFA.M HOLDING INVESTMENT CONSULTING Ltd. (”RFA.M”) (”Avsiktsförklaringen”). Syftet med Avsiktsförklaringen är att parterna ska utreda förutsättningarna för RFA.M att tillhandahålla Zazz Energy finansiering för tio nya biooljeanläggningar under en period om 12 månader. Bolaget räknar med att villkoren för finansieringen ska vara slutförhandlade under den senare delen av andra kvartalet 2022.

Avtal om uppförande av tio biooljeanläggningar i Grekland

ZAZZ Energy har ingått ett avtal med BIOFULS PATRAS ONE SINGLE MEMBER P.C. och den lokala samarbetspartnern NAIS om att uppföra tio nya biooljeanläggningar. Merparten av anläggningarna beräknas vara klara för drift under andra kvartalet 2023. Varje anläggning ska ha en kapacitet om 1 MW med elproduktion under 20 år. Den totala investeringen uppgår till 25 MEUR och ska betalas i rater under projektets löptid. Inkluderat den biooljeanläggning om 1 MW som Zazz Energy slutförhandlat och offentliggjort enligt tidigare pressmeddelande uppgår antalet anläggningar i Grekland till tio.

Utöver elavtal, där varje elavtal är värt cirka 300 MSEK över sin livscykel, kommer anläggningarna ha möjlighet att producera varmvatten/värme. Bolagets partner NAIS letar lämpliga tomter med närhet till industri för att enklast möjligt kunna ansluta anläggningarna till det nationella elnätet samt ansluta varmvatten/värme till de potentiella kunderna.

Avsiktsförklaring i syfte att säkra finansiering

Avsiktsförklaringen med NAIS och RFA.M syftar till att säkra finansiering för de tio nya biooljeanläggningarna. RFA.M är en investeringsfond med inriktning på förnybara energikällor. Enligt Avsiktsförklaringen ska parterna verka för och förhandla villkoren för en lånefinansiering från RFA.M till Zazz Energy om cirka 260 MSEK under en period om 12 månader. NAIS har förmedlat kontakten med RFA.M och erhåller marknadsmässig ersättning från Zazz Energy för sitt uppdrag. Ersättning är villkorad av att slutligt låneavtal ingås på marknadsmässiga villkor. Bolaget räknar med att villkoren för finansieringen ska vara slutförhandlade under den senare delen av andra kvartalet 2022.

Christian Casselborg, VD för Zazz Energy, kommenterar:

”Det har under lång tid varit stort fokus på grön energi men med senaste tidens utveckling i östra Europa har intresset blivit ännu större och det har gjort det lättare för ZAZZ Energy att accelerera på våra affärsplaner. Nu när vi har första biooljeanläggning i drift och kan visa investerarna att våra kalkyler håller så har det varit mycket enklare att diskutera större finansieringar likt denna. Nu är det fullt fokus på att slutföra förhandlingen och avtalen för att kunna starta projekten.”

Ilias Tzoufetas, grundare av NAIS, kommenterar:

“I am very happy for the excellent cooperation between ZAZZ ENERGY and NAIS in our common path in the promising market of energy production from renewable energy sources. Success is a given. We proceed with steady steps on solid foundations for excellent results.”

ÄNDRAD 2024-02-19