2024-05-23

Zazz Energy meddelar fullständigt förslag till val av styrelse

Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar inför årsstämman 2024 nedan förslag till val av styrelse. Förslaget innebär att John Häger föreslås till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget och att Bolagets VD Christian von Uthmann inte längre ingår i styrelsen. Förslaget finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida.

Val av styrelse

Det föreslås att årsstämman beslutar om omval av Jan Bardell, Charlotta Ek och Jan Törner samt nyval av John Häger till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Törner.

John Häger

John Häger har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet (M) och är sedan 2016 koncern-VD för Duroc AB (publ). John har innan dess haft en tjugoårig karriär på Sandvik Coromant AB, där han bland annat har varit ansvarig för Norden, Baltikum och Polen. Han har även varit VD för Sandvik Coromant Sverige AB.

Beslutsförslaget enligt ovan finns även tillgängligt på Zazz Energys hemsida https://www.zazzenergy.com/.

ÄNDRAD 2024-05-23