2024-05-13

Zazz Energy of Sweden AB (publ) Årsredovisning 2023 publicerad

Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) Årsredovisning för 2023 bifogas och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com

Bolagets Årsredovisning för 2023 bifogas och finns att tillgå på hemsidan.

ÄNDRAD 2024-05-13