2024-05-29

Zazz Energy of Sweden AB (publ) (Bolaget) säkrar ytterligare finansiering för investering i solcellsparker och batterilager.

Bolaget har utöver vad som har kommunicerats tidigare även säkrat finansiering genom bank och andra finansiella aktörer om 16 mkr för att täcka de investeringar som ingåtts med El av Sol AB, för att bygga och driftsätta solcellsparker och batterianläggningar.

Dessa 16 mkr är främst kopplade till förvärv av den driftsatta solcellsanläggningen i Falkenberg, samt ready-to-build parkerna i Uddevalla och Tjörn. Finansieringen kan komma att utökas beroende på utfallet av den pågående nyemissionen.

Dessa investeringar i solcellsparker och batterilager kommer att vara återbetalda redan efter fyra år. Det kommer att innebära årsintäkter om 19 mkr med en vinst om 14 mkr (74%).

Kategorier: Corporate Action | IR | News | Other | Swedish
ÄNDRAD 2024-05-29