2024-05-16

Zazz Energy of Sweden AB (publ) – Första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission

Idag är första dagen på teckningsperioden för pågående företrädesemission. Den sträcker sig mellan den 16 och 30 maj 2024.

Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 – ZAZZ Energy of Sweden AB.

Teckningslänkar återfinns nedan:

Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazz

Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146616

Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1714993553531

Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.

Nedan finns tidplanen för pågående företrädesemission – alla datum under maj 2024:

16 – 30 maj Teckningsperiod för Företrädesemissionen
17 maj Första dag för handel i uniträtter och BTU
27 maj Sista dag för handel i uniträtter
31 maj Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
ÄNDRAD 2024-05-16