2024-05-30

Zazz Energy of Sweden AB (publ) – idag är sista dagen i teckningsperioden i pågående företrädesemission

Idag är sista dagen i teckningsperioden för pågående företrädesemission. Teckning kan ske via Eminova Fondkommission AB.

Mer information kring teckningsperiod och företrädesemissionen återfinns här, Företrädesemission 2024 – ZAZZ Energy of Sweden AB.

Teckningslänk återfinns nedan:

Teckning via BankID: https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=zazz

Företrädesemission uppgår till maximalt 43,2 mkr före emissionskostnader men 21,6 mkr är det lägsta beloppet företrädesemissionen kommer att stängas på, då det finns garanter som förbundit sig att teckna aktier i emissionen till 21,6 mkr.

ÄNDRAD 2024-05-30