2024-05-03

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) ingår ett nytt avtal med El av Sol om byggnation av solcellsparker samt batterilager, som ersätter tidigare två avtal

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har idag ingått ett nytt avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag. Detta avtal ersätter tidigare avtal kopplat till förvärven av Switchr Kungsbacka samt Switchr Varberg, som tidigare kommunicerats av Bolaget. Huvudskälen till detta byte är att de tre nya bolagen kan inbringa intäkter och kassaflöde tidigare då de har godkännande för både solcellspark och batterilager redan nu.

De tre nya bolagen är Switchr Falkenberg AB, org. nr 559320-1071, (”Falkenberg”), Switchr Tjörn AB, org. nr 559319-5166, (”Tjörn”), Switchr Uddevalla AB, org. nr 559298-2259, (”Uddevalla”). Falkenberg AB, Tjörn AB och Uddevalla AB.

Falkenberg är en solcellspark som är i drift, med löpande intäkter och kassaflöden medan de två övriga bolagen är s k ”Ready-to-build” (”RTB”). Fördelen med dessa är att de har godkännande både för byggande av solcellspark och batterilager till skillnad från de två tidigare bolagen, vilket innebär en lägre risk för Bolaget.

Genom Förvärven har El av Sol åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet i Tjörn och Uddevalla, samt att utöka den redan driftsatta solparken i Falkenberg även med ett batterilager.

Den totala köpeskillingen för aktierna i samtliga tre bolag uppgår till 14 900 000 kronor, där större delen av köpeskillingen avser förvärvet av Falkenberg, med en befintlig anläggning, som redan är i bruk.

Förvärvet och projekten i korthet

  • Zazz Energy har idag ingått avtal med El av Sol om att förvärva 100 procent av aktierna i Switchr Falkenberg AB, org. nr 559320-1071, (”Falkenberg”), Switchr Tjörn AB, org. nr 559319-5166, (”Tjörn”), Switchr Uddevalla AB, org. nr 559298-2259, (”Uddevalla”). De två senare bolagen är organiserade för att El av Sol ska genomföra en totalentreprenad för att bygga både solcellspark och batterilager.
  • Genom Projektet har Zazz Energy också ingått avtal med El av Sol om uppförandet av en solcellspark och en batterilagringsenhet på fastighet i Tjörn och Uddevalla. El av Sol har åtagit sig att agera totalentreprenör för uppförandet av solcellsparker och batterilagringsenheter för båda dessa. Effekten för solparkerna kommer att uppgå till 1,4 MWp i Tjörn samt 1,8 MWp i Uddevalla med 1 MW effekt i batterilagerna. För Falkenberg skall ett batterilager om 1 MW uppföras.
  • Solcellsparkerna för Tjörn och Uddevalla är Ready-to-Build (”RtB”) och föranmälan avseende batterilagringen är redan godkänd.
  • Falkenberg är en solcellspark med intäkter och kassaflöden, som kommer att bidra starkt till Bolagets nya satsning, och som nämnts även utökas med ett batterilager.
  • Förvärven och totalentreprenaden finansieras genom den företrädesemission som styrelsen föreslagit för godkännande på extrastämman som äger rum den 2 maj 2024. Företrädesemissionens huvudsakliga villkor framgår av Bolagets pressmeddelande den 8 februari 2024 och uppgår till totalt cirka 43,2 MSEK. Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd till 50 procent, motsvarande cirka 21,65 MSEK.

Bakgrund och motiv

Som framgår av Bolagets pressmeddelande den 20 februari 2024 har Zazz Energy ingått samarbetsavtal med El av Sol i syfte att samarbeta inom utveckling, projektering, implementering och drift av kommersiella solcellsparker. Förvärven och Projektet är ett resultat av Bolagets fördjupade samarbete med El av Sol.

Förvärven av dessa bolag och upprättandet av solcellsparker och batterilagringsenheter bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och utgör det första steget i uppstarten av Bolagets nya verksamhetsgren.

Nu tar Zazz ytterligare ett steg tillsammans med El av Sol för att säkerställa tillgången på grön energi. Dessa nya projekt, tillsammans med El av Sol, kommer dels ge intäkter omgående men även innebära en god lönsamhetsnivå med en lägre risk”, kommenterar Christian von Uthmann, VD på Zazz Energy.

”Genom skiftet av projekt kan vi nu påbörja installationer tidigare än planerat och därmed snabba på både omställning mot mer grön energiproduktion och anläggningar som genererar kassaflöde.”, kommenterar Markus Thulin, VD på El av Sol.

ÄNDRAD 2024-05-03