2023-03-17

Zazz Energy of Sweden AB (publ) ingår samarbetsavtal i Grekland

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) ingår samarbetsavtal med konsultbolaget Sodality för att stärka närvaron på den grekiska marknaden.

För att stärka närvaron på den grekiska marknaden har Zazz Energy ingått ett samarbetsavtal med den etablerade konsultfirman SODALITY S.M.P.C. Consulting Agency som representeras av Christoforos Perdikouris. Christoforos kommer agera operativt ansvarig för Bolagets räkning och rapportera till VD. Sodality har ett kontor i Athen, men täcker hela landet med sin verksamhet. Sodality kommer att bistå Zazz Energy med tjänster inom flera områden såsom projektledning, juridisk rådgivning och även vara engagerad i identifiering och förhandling avseende projektfinansiering.

“Jag är mycket glad att vi har nått en överenskommelse som resulterat i samarbetsavtalet och ser det som ett viktigt steg i att nå framgång i Grekland, som har stora ambitioner inom miljöområdet. Grekland har också erhåilit lån av EU i sin osmtällning mot ett grönare samhälle. Jag ser fram emot att kunna få samarbeta med Sodality och Zazz ser stora möjligheteter i detta.” säger Jan Törner, vice VD och styrelsemedlem.

Christoforos Perdikouris, bekräftar att “detta samarbetsavtal ger nya möjligheter, lokal närvaro och bättre förståelse för den grekiska marknaden. ”Jag är övertygad om att detta avtal kommer att öka takten för att uppnå våra gemensamma mål.” säger Christoforos Perdikouris. ”Bägge parter ser många möjligheter med samarbetsavtalet.”, avslutar Jan Törner.

ÄNDRAD 2024-02-19