2022-11-22

ZAZZ Energy offentliggör kvartalsrapport för perioden juli – september 2022

Bolaget har under det tredje kvartalet tagit in nytt kapital som möjliggör investeringar. Dock har arbetet med att påbörja nya biooljedrivna kraftvärmeverk dragit ut på tiden. Vi hade inte lyckats nå några nya signerade avtal vid utgången av kvartalet men arbetet fortsätter. Under rapportperioden fullföljdes förvärvet av det bolag i Grekland i vilket Zazz Energys första egna kraftproducerande anläggning drivs. Vi har tillsammans med vår leverantör tagit fram ett pyrolys av biomassakoncept som är anpassat för den nordiska marknaden inom förnyelsebar värme- och biokolproduktion.

Finansiell översikt och nyckeltal

kkr 2022 jul- sep Ack 2022 2021 jul- sep Ack 2021
Nettoomsättning 0 0 0 0
Rörelseresultat 1 920 -8 271 -35 -940
Periodens resultat -117 -13 016 -35 -940
Resultat per aktie (SEK) -0,003 -0,371 -0,0005 -0,013
Antal aktier vid periodens utgång 35 024 937 35 024 937 73 441 383 73 441 383
Soliditet (%) 60,16% 60,16% 91,07% 91,07%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

Bolagets resultat i Grekland uppgick till 2,8 mkr

Bolaget tillförs 15,5 mnkr i en brygglånefacilitet

Bolaget tillförs 8,2 mnkr i en riktad emission

Bolaget har en ny CFO – Sverker Carnemark

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelseledamot Katarina Toremalm har begärt utträde ur styrelsen

Bolagets biooljeanläggning i Grekland pausas utan inkomstbortfall

Bolaget genomför en riktad emission av aktier om ca 11,4 mkr och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Länk till Delårsrapport 3 2022

Kategorier: Interim | IR | MAR | News | Q3 | Regulatory | Report | Swedish
ÄNDRAD 2024-02-19