2023-04-26

ZAZZ Energy senarelägger årsstämman till den 26 juni 2023

Styrelsen för ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att senarelägga Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 26 juni 2023 istället för den 24 maj 2023 som tidigare kommunicerats.

Skälet till att årsstämman senareläggs är att det nyligen valt in en ny revisor till Bolaget som behöver skälig tid att revidera årsredovisningen. Bolaget avser publicera årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen den 5 juni 2023 (tre veckor innan årsstämman). Kallelse till årsstämman kommer publiceras senast fyra veckor innan den 26 juni 2023.

 
Bolagets finansiella kalender har uppdaterats: https://www.zazzenergy.com/en/corporate-governance/financial-calendar/

ÄNDRAD 2024-02-19