2023-03-13

Zazz Energy senarelägger bokslutskommunikén

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till senast fredagen den 31 mars. Tidigare datum var satt till den 15 mars.

ÄNDRAD 2024-02-19