2023-02-17

Zazz Energy senarelägger bokslutskommunikén

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till onsdagen den 15 mars. Tidigare datum var satt till den 23 februari.

ÄNDRAD 2024-02-19