2022-11-20

ZAZZ Energy: Styrelseledamot Katarina Toremalm har begärt utträde ur styrelsen

Katarina Toremalm har idag begärt utträde ur styrelsen i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ).
Kvarvarande Styrelse tackar Katarina för hennes insatser i styrelsearbetet.

Det är bolagets uppfattning att styrelsens nuvarande sammansättning efter utträdet är tillräcklig, sett till antal ledamöter, oberoende och kompetens. Utträdet kommer därför inte att föranleda någon omedelbar rekrytering av ytterligare styrelseledamot.

ÄNDRAD 2024-02-19