2023-03-29

Zazz Energy Sweden AB (publ): Styrelsen föreslår Ben Heidari till ny revisor

Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att Ben Heidari väljs till ny revisor

Enligt kallelsen punkt 8 till extra bolagsstämman den 18 april 2023 ska ny revisor väljas. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Ben Heidari till ny revisor för Bolaget.

Ben Heidari är en auktoriserad revisor med mångårig erfarenhet av externrevision i flertalet börsnoterade såväl som privatägda bolag. Ben är även VD och grundare i FinEasity AB som är en fullservicebyrå inom revision och redovisning.

ÄNDRAD 2024-02-19