2023-04-13

Zazz Energy Sweden AB (publ) utser Andreas Colliander som CFO

Zazz Energy of Sweden AB (publ) stärker ledningsfunktionen med ny CFO

Bolaget har kommit överens med SEVR Finance om att nyttja deras CFO-as-a-service tjänst. Andreas Colliander kommer att kliva in som interim-CFO från och med den 13 april.

Andreas har en bakgrund som CFO sedan drygt nio år och dessförinnan som auktoriserad revisor på KPMG i åtta år. Andreas har senaste åren arbetat med affärsutveckling inom finans, försäkring och retail och har bl.a. erfarenheter av företagsköp- och försäljningar, etableringar, omstruktureringar och leda affärsutvecklingsprojekt.

ÄNDRAD 2024-02-19