2023-03-21

Zazz Energy Sweden ABs (publ) revisor avgår

Zazz Energy of Swedens ABs (”Bolaget”) styrelse har erhållit information om att Bolagets revisor har anmält förtida avgång.

Som framgår av Bolagets offentliggjorda kallelse till extra bolagsstämma den 18 april 2023 kommer en ny revisor att väljas i samband med bolagsstämman. Styrelsen kommer offentliggöra fullständigt beslutsförslag innan den extra bolagsstämman.

ÄNDRAD 2024-02-19