2022-05-03

ZAZZ ENERGY´S ÅRSREDOVISNING 2021

ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller ”Bolaget”) årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.zazzenergy.com.

ÄNDRAD 2024-02-19