2023-05-26

Zazz Energys avtal om återstart av Amfilochia projektet nu säkrat

Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har nu undertecknat det slutgiltiga avtalet med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia.

Avtalet har idag 2023-05-26 undertecknats av parterna och en period utan operativ drift sedan våren 2022 kan nu läggas till handlingarna. För Zazz innebär det att anläggningen nu kan återstartas under slutet av juni och att leverans av grön el kan påbörjas . Mottageren av elen HEDNO kommer att erlägga ersättning för leverans av el månadsvis i efterskott.
_” Vi ser fram att kunna påvisa ett reellt kassaflödet from tredje kvartalet och det innebär också att vi kan ta nästa steg mot start av de två kommande projekten som skall driftsättas under slutet på året”, säger tf VD Jan Törner.

ÄNDRAD 2024-02-19