2023-05-15

Zazz Energys överenskommelse om återstart av Amfilochia projektet – förtydligande

Zazz Energy Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) vill kommentera och förtydliga den preliminära affärsuppgörelsen med NAIS SA gällande återstarten av Anläggningen i Amfilochia.

Följande komponenter finns bl.a som regleras i avtalet. Ersättningen till NAIS om ca 6 Mkr, som kommunicerats tidigare,  skall ske dels genom kvittning av stilleståndsersättning som inte erlagts under en tid, dels genom en kontant delbetalning. Därutöver skall resterande ersättning erläggas efter att anläggningen satts i drift och leverans av el skett till HEDNO som är nätägaren. HEDNO skall erlägga betalning av leverans månadsvis i efterskott.  Exakt fördelning och när ersättning skall erläggas kommer inte att kommuniceras men det viktiga är att Zazz erhåller kontant ersättning för leveransen av el och inte fortsätter med kompensationsavtalet.
 
 

ÄNDRAD 2024-02-19