skip to Main Content

Nyemission

ZAZZ Energy gör nyemission 14/4 till 18/5. Vid fullteckning tillförs bolaget 24 miljoner SEK.