Prenumerera på uppdateringar
 • Tillägg efter stycket "FÖRSLAG TILL DAGORDNING" Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig [...]

 • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212–5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024,dels senast kl. 16.00 den 25 mars 2024 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra [...]

 • Som ett led i utvecklingen av Zazz nya affärsområde Solenergi, som inbegriper solcellsparker samt energilagring, har företaget idag tecknat ett samarbetsavtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”). Syftet är att fördjupa samarbetet genom utveckling, projektering, implementering och drift av flera kommersiella solcellsparker.El av Sol har mer än tio års erfarenhet av branschen och är en av de ledande aktörerna inom industrin, med stor kunskap om arbetet uppströms för att få solcellsparker [...]

 • DELÅRSRAPPORT Q4, 2023ÖVERSIKTRapporten är upprättad i tusentals svenska kronor, KSEK. Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående årKONCERNEN, OKTOBER – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 1 350 (1 652) KSEKRörelseresultatet uppgick -3 845 (-21 843) KSEKPeriodens resultat uppgick till -3 989 (-23 413) KSEKPeriodens kassaflöde uppgick till 1 531 (-6 705) KSEKKONCERNEN, JANUARI – DECEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 4 922 (4 432) [...]

 • Arbetet med att starta den nya maskinen från Wärtsilä fortgår, men något försenat då vår lokala partner fått leveransproblem från en av sina underleverantörer. Samtliga involverade parter jobbar dedikerat för att avhjälpa problemet för att så snart som möjligt kunna starta den nya maskinen.Samtidigt producerar de befintliga maskinerna el, vilket Bolaget tidigare kommunicerat genom pressmeddelande den 12 december 2023 samt via uppdateringar på Bolagets hemsida under fliken ”Projekt Amfilochia”. De befintliga maskinerna genererar intäkter [...]

 • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 102 848 381 units, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma att hållas den 2 april 2024 (”Extra Bolagsstämman”). Varje unit består av 35 aktier. Företrädesemissionen motsvarar således 3 599 693 335 B-aktier. Varje unit tecknas till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,012 SEK per aktie (”Företrädesemissionen”). Bolaget har [...]

 • Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) lanserar idag satsningen på ett nytt affärsområde – solenergi. Styrelsen i Zazz Energy anser att en diversifiering av Bolagets verksamhet är ett viktigt steg för att uppnå sin långsiktiga vision inom grön el. Bolaget lanserar därför ett nytt affärsområde med fokus på solenergi på den svenska marknaden.Solenergiparker Bolaget har i samband med den nya satsningen sonderat tre olika sorters projekt: landbaserade solpaneler, taksolpaneler samt batterier för [...]

 • Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) har servat och uppgraderat de befintliga maskinerna i Amfilochia under tiden som panelerna har levererats. Det betyder att bolaget är redo att återstarta maskinerna omedelbart. Samtidigt räknar bolaget med slutleverans av panelerna i denna vecka. Då kan vi påbörja installation och testkörning av den nya maskinen i nästa vecka.Som tidigare meddelats flyttades återstarten av projektet in i december på grund av försenad leverans av panelerna. När de befintliga maskinerna [...]

 • Nuvarande CFO Andreas Colliander har meddelat att han inte har möjlighet att engagera sig i den omfattning som krävs av bolaget när vi nu växlar upp verksamheten kopplat till nyemissionen och satsningen mot ett positivt kassaflöde under 2024. Bolaget har därför valt att ersätta Andreas med Sven Cristea som ny CFO.Sven har en gedigen erfarenhet från revisionsbranschen. Sven har varit verksam som revisor i drygt 13 år inom såväl EY som KPMG. De senaste [...]

 • Zazz Energys (”Zazz” eller ”Bolaget”) VD Christian von Uthmann är i Grekland sedan en tid och jobbar med vårt lokala team och underleverantörerna för att få fram de kritiska panelerna. Dessa är ett måste för att kunna ”kapsla” in och skydda maskinen på plats i den nya anläggningen.Delar av panelerna har levererats och bild på detta kommer läggas upp på bolagets hemsida. Maskinen kan dock inte flyttas och installeras förrän vi har en komplett [...]

 • Zazz Energy of Sweden AB (publ)Bokslutskommuniké januari – september 2023Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.KONCERNEN, JANUARI-SEPTEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 3 572 (0) kSEKRörelseresultatet uppgick till -11 489 (-11 051) kSEKPeriodens resultat uppgick till -9 476 (-15 796) kSEKPeriodens kassaflöde uppgick till -5 976 (5 638) kSEK KONCERNEN, JULI-SEPTEMBER 2023 I SAMMANDRAGSumma intäkter uppgick till 1 386 kSEK (0) kSEKRörelseresultatet uppgick till -1 899 [...]

 • ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) har idag genomfört en riktad nyemission om totalt 141 100 000 aktier till en kurs om 0,05 SEK per aktie, resulterande i en total emissionslikvid om cirka 7,1 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Av de emitterade aktierna har 28 800 000 aktier betalats genom kvittning av fordringar på Bolaget och 112 300 000 aktier har betalats kontant. Den Riktade Nyemissionen har tecknats av totalt 33 [...]