Prenumerera på uppdateringar
 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") ingår samarbetsavtal med konsultbolaget Sodality för att stärka närvaron på den grekiska marknaden. För att stärka närvaron på den grekiska marknaden har Zazz Energy ingått ett samarbetsavtal med den etablerade konsultfirman SODALITY S.M.P.C. Consulting Agency som representeras av Christoforos Perdikouris. Christoforos kommer agera operativt ansvarig för Bolagets räkning och rapportera till VD. Sodality har ett kontor i Athen, men [...]

 •  Zazz Energys styrelse har i samband med beslutet att genomföra företrädesemissionen även beslutat att styrelseledamoten Jan Törner utses till interim VD från och med den 20 mars och ersätter nuvarande VD Ari Kemppainen som övergår till en rådgivande roll. Styrelsen har utvärderat bolagets situation och de utmaningar som föreligger i samband med de projekt som avtalats samt den planerade återstarten av projektet Amfilochia. Jan har sedan årsskiftet stöttat ledningen med operativa frågor och [...]

 • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 april 2023, klockan 16.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på årsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 april 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är Bolaget tillhanda senast [...]

 • EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB (publ) (nedan ”Zazz Energy” eller "Bolaget") har mottagit en underrättelse från Bolagets revisor (”Allians”) om misstänkt brott i enlighet med 9 kap. 43 § aktiebolagslagen. Underrättelsen gäller misstanke om bokföringsbrott avseende vissa poster i balansräkningen, materiella och immateriella, som är hänförda till förvärvet i december 2021 av bolaget som äger en produktionsanläggning i Amfilocha. Bolaget har tidigare kommunicerat att produktionsanläggningen är pausad. Dessa poster och [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till senast fredagen den 31 mars. Tidigare datum var satt till den 15 mars. För ytterligare information, vänligen kontakta:Ari Kemppainen, VD ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 140 17 92Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy [...]

 • CFO Per Ollermark som varit CFO sedan 16 januari avslutar idag sitt uppdrag enligt avtal som interim CFO. Rekrytering av ny CFO har påbörjats. Per kommer att finnas tillgänglig som konsult för att avsluta bokslut och revisionen av 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har fattat beslut om att skjuta på extrastämman den 9 mars och återkommer med nytt datum. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 537 98 40 ZAZZ Energy of SwedenZazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders [...]

 • Styrelsen i Zazz Energy of Sweden AB har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén till onsdagen den 15 mars. Tidigare datum var satt till den 23 februari. För ytterligare information, vänligen kontakta:Ari Kemppainen, VD, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) E-post: ari.kemppainen@zazzenergy.com Telefon: +46 70 140 17 92Jan Bardell, Styrelseordförande, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 76 860 84 06Jan Törner, Styrelseledamot, ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) Telefon: +46 70 537 98 40 [...]

 • Bolaget har nu säkrat finansiering genom en fullt garanterad företrädesemission och bolaget kan nu ta nästa steg i utvecklingen. Styrelsen har beslutat att stärka upp ledningen med Styrelseledamoten Jan Törner som vVD.Jan kommer att stötta VD med frågor gällande projektfinansiering av den grekiska verksamheten och även arbeta med företrädesemissionen. Jan har en lång erfarenhet av exekutiva befattningar från en rad företag och branscher som ligger nära Zazz Energys verksamhetsområde; projektledning, miljöteknik, entreprenad och fastighet.Vd Ari Kemppainen kommer [...]

 • Förberedelsearbetet för de två tidigare meddelade biokraftvärmeverken har påbörjats. Vi är glada att kunna informera att filen för studier och underlag för godkännande av miljöförhållandena utarbetats och officiellt lämnat till myndigheterna den 31 januari 2023. Det slutliga godkännandet förväntas inom de närmaste 2 månaderna. Anläggningarna förväntas vara i drift under fjärde kvartalet 2023. Med idrifttagningen av den första av dessa två anläggningar är Zazz Energy kassaflödespositivt. Projektet finansieras huvudsakligen lokalt i Grekland [...]

 • Aktieägarna i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ), org.nr 559212-5685 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 mars 2023, klockan 16.00 i Wistrand Advokatbyrås lokaler, Regeringsgatan 65 i Stockholm.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLANAktieägare som vill delta på bolagsstämman skadels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 mars 2023, ochdels anmäla sin avsikt att delta i stämman så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen [...]