Avfallshantering

Avfallshantering

  • När människors miljömedvetenhet har ökat dag för dag har regeringar runt om i världen höjt de tekniska standarderna för sophantering. De viktigaste metoderna för traditionell avfallshantering, såsom deponi, kompostering och förbränning, har blivit alltmer framträdande. Ex: Fyller deponier stora markområden, mängden kompostering är liten och effektiviteten är låg. Den sekundära föroreningen orsakad av förbränning är föroreningar av dioxiner som hindrar dess utveckling.
  • Därför utvecklingen av anpassningsbar, effektiv och ren avfallshanteringsteknik är nyckeln till att lösa problemet med stadsavfall. Det är också trenden att utveckla teknik för avfallshantering i länder runt om i världen. Avfallspyrolystekniken kan effektivt övervinna problem med svåra gasföroreningar orsakade av avfallsförbränning medan man inser oskadlighet, minskning och resursanvändning av avfall. Det blir därmed en ny teknik för avfallshantering med stora utvecklingsmöjligheter.
  • Avgaspyrolysförgasningteknik kallas också tredje generationens teknik för avfallshantering.

Pyrolysförgasnings-tekniska fördelar

Pyrolysförgasnings-tekniska fördelar

Pyrolys är processen för uppvärmning och sönderdelning av organiska ämnen under anaeroba eller an oxiska förhållanden. Processen är en komplex kemisk reaktionspocess inklusive brytning av makromolekylära bindningar, isomerisering och polymerisation av små molekyler. Andra reaktioner genererar slutligen en variation av mindre molekyler. Vid samma pyrolys omgivningstemperatur är termogravimetrisk analys (TG) och det termiska re-derivatet (DTG) av olika material typer olika.

Principen om pyrolys
och förgasning

Principen om pyrolys
och förgasning

Vid pyrolysprocessen reagerar vattenånga och fritt syre eller kombinerat syre med kol i bränslet för att bilda en brännbar gas. Processen för förgasning av pyrolysförgasning är komplicerad och förhållandena för pyrolysförgasningsreaktion är också olika. Men alla processer med pyrolysförgasningsreaktion inkluderar i princip processen för torkning, pyrolys, oxidation och reduktion av biomassa.

Pyrolysförgasarens konstruktion

Pryolysförgasarens konstruktion

Pyrolysförgasningsugnen består huvudsakligen av vertikal lastningssilo, kontinuerlig skärmaskin med dubbvals, fast ugnsskydd, roterande råvarufördelare, kamgaller, härd, roterandelager och piedestal, tunga kedjor skrapor slaggutmatning, överdriven rökkanal, sekundär förbränningskammare.

Introduktion till avfallspyrolysförgasningsteknik

Introduktion till avfallspyrolysförgasningsteknik

Integrerat kraftproduktionssystem

Integrerat kraftproduktionssystem

Generatoruppsättning

Generatoruppsättning

  • Rekommenderad användning: 8300 eller 6300 biogasmotor. Fördelarna med denna typ av generatoraggregat är stor borrdiameter, låg hastighet, högt vridmoment och lämpligt för gas med lågt kalorivärde.
  • Modellval: 500kw / h kraftproduktion kan väljas som en enda maskin, 500kw / h eller mer rekommenderas att använda flera maskiner parallellt.

Pyrolysförgasarens konstruktion

Pryolysförgasarens konstruktion

PLC och DCS automatisk styrning, helautomatisk drift, realtidsövervakning av HD-kamera, molnkontroll för att se fältdata och drift av systemutrustning när som helst och var som helst.