Om oss

Styrelse och ledning

Per Nordberg

Styrelseordförande
Född: 1956

Per Nordberg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i såväl tidiga som mogna utvecklingsskeden. Per har i sin yrkesroll aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar, en värdefull kunskap i att utveckla Zazz Energy vidare på den viktiga marknaden för hållbara produkter.

Per Nordberg har en lång industriell erfarenhet och har innehaft ledande befattningar inom Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq och som VD och Senior Advisor i såväl noterade som onoterade bolag på den svenska och internationella marknaden.

Aktieinnehav i bolaget: 2 000 000 st B-aktier.

Johnny Olsson

Styrelseledamot
Född: 1958

Johnny driver idag ett eget bolag inom drift & underhåll av större pannanläggningar, JODU AB. Innan dess var han anställd på Sydkraft / E.ON som skiftledare, driftledare och som gruppchef inom avfallsförbränning (rosterugn). De senaste 11 åren var han anläggningsansvarig för en 20 MW biobränsleanläggning och ingick även under den tiden i en projektgrupp inom E.ON som kallades forskning, teknik och utveckling. Gruppen drev olika projekt för att förbättra förbränningstekniker och därmed uppnå bättre verkningsgrad och lägre emissionsvärden. Johnny är utbildad reparatör, smed och svets. Övriga utbildningar omfattar ledarskapsutveckling, Esa utbildning, Bas U/Bas P, EI schemaläsning.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier

Anna-Karin Crutze

Styrelseledamot
Född: 1968

Civilekonom från Stockholms Universitet samt studier vid Rutger University

Anna-Karin har mer än 20 års erfarenhet som CFO i både noterade och onoterade bolag. Hon har arbetat i start-ups som sedermera introducerats på börsen. Hon har arbetat inom telecom, finans, filmindustrin, friskoleverksamhet samt besöksnäringen.

Anna-Karin har haft ledande befattningar inom Glocalnet, Sergel Finans, Deluxe Media Service, Academedia samt Stureplansgruppen och arbetat både i Sverige samt internationellt.

Katarina Toremalm

Styrelseledamot
Född 1968

Katarina har under 25 år drivit restaurang i Torekov. Katarina har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor och innovationer hon har under många år arbetat politiskt både i Båstad kommun och Region Skåne med ledande uppdrag som bland annat fullmäktigeledamot, kommunstyrelse ordf miljö byggnämnd, vice ordförande i Region Skånes servicenämnd. Katarina har bred kunskap och erfarenhet att leda och driva arbete och varit aktivt i flertalet styrelser bolag föreningar och kooperativ.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Christian Casselborg

VD
Född: 1974

Christian Casselborg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt företagande. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i tidiga utvecklingsskeden. Christian har i sin yrkesroll drivit globala affärsutvecklingsprojekt inom såväl inköp som inom försäljning under de senaste 15 åren.

Christians bakgrund från affärsutvecklande roller med global systemförsäljning inom Ericsson och NKT kommer att utgöra en värdefull kunskap i att möta kundernas specifika behov och utveckla Zazz Energy till en ledande aktör på den viktiga europeiska marknaden för hållbara produkter i samhällets nödvändiga omställning till grön energiproduktion – säger Per Nordberg tillträdande Ordf i Zazz Energy

Jag känner mig hedrad att få styrelsens uppdrag och ansvaret att leda Zazz Energy vidare i denna viktiga tillväxtfas med de aktuella pågående projekten och leveranserna av klimatsmarta anläggningar i Europa och Skandinavien. Utveckling av klimatsmarta energilösningar påskyndar och möjliggör samhällets viktiga omställning till ett grönt samhälle – säger Christian Casselborg ny VD Zazz Energy

Aktieinnehav i bolaget: 400 000 st. B-aktier

Revisionsbyrå i Sverige: Allians Revision & Redovisning AB, Stockholm

Revisionsbyrå i Grekland: Baker Tilly, Athen

POSTADRESS:
ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB
BOX 5209
102 45 STOCKHOLM
E-POST: INFO@ZAZZENERGY.COM