Ari Kemppainen

VD sedan 2022
Född: 1964

Erfarenhet: Ari Kemppainen har Teknologie Licentiatexamen inom Kraft och Värmeteknologi från KTH. Bland Aris tidigare uppdrag kan nämnas rollen som CEO för Efore Telecom Finland, Head of Business Line på Efore OY samt Head of EMEA Engineering på Emerson Network Power. Ari har erfarenhet från teknikutveckling och försäljning till företagsledning samt kompetensområden från kraft och kylteknik till ledarskap.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget: Ari äger 25 000 B-aktier privat i Bolaget.

Per Ollermark

CFO sedan 2023
Född: xxxx

Erfarenhet:

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget: