Jan Törner

Tf VD sedan Mars 2023
Född: 1955

Erfarenhet: Civilingenjör från KTH 1980, har haft en rad ledande roller, inom projekt-och energi- samt miljöverksamhet i brett perspektiv, med erfarenhet från både Sverige och internationella projekt, privatfinansierade men också av olika institutioner såsom Världsbanken, EU, Sida m.fl. Jan har även varit VD för ett noterat bolag på First North. Sedan 2012 har Jan drivit egen verksamhet inom en rad branscher med inriktning mot entreprenad och infrastruktur som VD och styrelseledamot.

Övriga pågående uppdrag: Engagerad av UIC, Uppsala Innovation Centre, som affärscoach för start-up företag. Ordinarie styrelseledamot för Innenco Sweden AB (publ) och JTR Management AB samt styrelseordförande för BRF Gotska Sandön.

Innehav i Bolaget: Jan äger 9 900 B-aktier privat i Bolaget.

Andreas Colliander

CFO

Erfarenhet: Andreas har en bakgrund som CFO sedan drygt nio år och dessförinnan som auktoriserad revisor på KPMG i åtta år. Andreas har senaste åren arbetat med affärsutveckling inom finans, försäkring och retail och har bl.a. erfarenheter av företagsköp- och försäljningar, etableringar, omstruktureringar och leda affärsutvecklingsprojekt.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget:  Inga aktier