Christian von Uthmann

VD sedan Juli 2023
Född: 1963

Erfarenhet: Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och tog examen 1989. Han har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business konsulting. Christian har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. Han har också listat och lett ett bolag på NASDAQ First North.

Christian har internationell erfarenhet från arbete i både Europa, Nordamerika och Asien.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav i Bolaget: Christian äger 456 825 B-aktier privat i Bolaget.

Andreas Colliander

CFO

Erfarenhet: Andreas har en bakgrund som CFO sedan drygt nio år och dessförinnan som auktoriserad revisor på KPMG i åtta år. Andreas har senaste åren arbetat med affärsutveckling inom finans, försäkring och retail och har bl.a. erfarenheter av företagsköp- och försäljningar, etableringar, omstruktureringar och leda affärsutvecklingsprojekt.

Övriga pågående uppdrag:

Innehav i Bolaget:  Inga aktier