Christian Casselborg

VD sedan 2021
Född: 1974

Erfarenhet: Christian Casselborg har mångårig erfarenhet av arbete med noterade och onoterade Bolag. Därtill har han erfarenhet från arbete med projektledning och affärsutveckling. Christian har bakgrund från affärsutvecklande roller inom Ericsson och NKT.

Innehav i Bolaget: Christian äger 310 000 B-aktier privat i Bolaget och 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Anna-Karin Crutze

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1968

Erfarenhet: Anna-Karin Crutze är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet samt har studerat vid Rutger University. Anna-Karin har mer än 20 års erfarenhet som CFO i både noterade och onoterade bolag. Hon har haft ledande befattningar inom Glocalnet Scandinavia AB, Sergel Finans, AcadeMedia AB samt Stureplansgruppen och erfarenhet från flera branscher såsom finans, telecom, filmindustrin och friskoleverksamhet.

Övriga pågående uppdrag: CFO för Stureplansgruppen Aktiebolag.

Innehav i Bolaget: Anna-Karin äger 20 000 B-aktier privat i Bolaget.