Revisor:
Auktoriserad revisor Ben Heidari

Vald intill ordinarie stämma 2023