Anläggningar för elproduktion med bioolja

Anläggningar för elproduktion med bioolja

Bioolja är en förnybar olja som framställs ur råvaror och restprodukter från växtriket. I Zazz Energys anläggningar för elproduktion med bioolja används bioolja i en förbränningsmotor som är kopplad till en generator som producerar el. Den värme som produceras i processen kan även användas för produktion av varmvatten vilket sker via tillkoppling av en specifik modul för detta på anläggningen. Bolagets anläggningar för elproduktion med bioolja ger upphov till betydligt mindre utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen än motsvarande anläggningar för elproduktion med fossila bränslen. Hur mycket el och värme man kan utvinna beror på anläggningens storlek, hur mycket bioolja som förbränns.