El från bioolja

El från bioolja

Omställningen till förnybar energiproduktion innebär att en bukett av olika tekniker används beroende på de lokala förutsättningarna. Vi kan inte längre leta efter ”den enda” lösningen utan se möjligheter i en mångfald av tekniker. Zazz Energys första projekt var elproduktion från bioolja i Grekland kopplat till ett 20-årigt leveransavtal till det statliga energibolaget Hedno. ​

Tekniken

Tekniken

Bioolja är en förnybar olja som framställs ur råvaror och restprodukter. I Zazz Energys anläggningar används bioolja i en förbränningsmotor som är kopplad till en generator som producerar el. Den värme som produceras i processen kan även användas för produktion av varmvatten. Bolagets anläggningar för elproduktion med bioolja ger upphov till mindre klimatavtryck än motsvarande anläggningar för elproduktion med fossila bränslen. ​​

Råvarorna i processen kommer att vara olika typer av återvunna vegetabiliska oljor som mat- och frityrolja, animaliska fetter och slakteriavfall. Tillgången på råvara till bioolja i regionen där Zazz Energy är verksamma betecknas som mycket god och med generellt sett låga anskaffningskostnader.

Affären

Affären

Zazz Energys affärsmodell i Grekland bygger på försäljning av elkraft och värme från egna kraftproduktionsanläggningar. Zazz Energy säljer även nyckelfärdiga anläggningar inklusive installation, utbildning, service och byggnation. Anläggningarna i Grekland kan delfinansieras genom statliga bidrag och lån vilket underlättar etablering och start av verksamheten. Bolagets licenser för att leverera el till stadsnätet kan säkerställa en fortlöpande verksamhet med ett stabilt kassaflöde.​

Intäktsmodellen i Grekland utgörs av: ​

Försäljning av förnybar el och värme producerad i kraftproduktionsanläggningar som drivs med bioolja och ägs av Bolaget.​
Försäljning av nyckelfärdiga kraftproduktionsanläggningar för elproduktion med bioolja.​
Intäkter från serviceavtal inom Bolagets verksamhetsområde.​