Jan Bardell

Ledamot sedan 2022 och
ordförande 2022-2023
Född: 1957

Erfarenhet: Jan Bardell har studerat företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, pedagogik vid Uppsala universitet samt kurser i företagsledning vid Stockholm School of Economics Executive Education. Tidigare uppdrag inkluderar VD för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall Services, VD för Vattenfall Data, VD för Gestrikekraft.

Övriga pågående uppdrag: VD för Bardell Consult AB, styrelseordförande för Infranord AB, Peptonic Medical AB samt styrelse ledamot för Studsvik AB.

Innehav i Bolaget: Jan äger 165 346 B-aktier i Bolaget

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Jan Törner

Styrelseledamot sedan 2022
och styrelseordförande 2023
Född: 1955

Erfarenhet: Civilingenjör från KTH 1980, har haft en rad ledande roller, inom projekt-och energi- samt miljöverksamhet i brett perspektiv, med erfarenhet från både Sverige och internationella projekt, privatfinansierade men också av olika institutioner såsom Världsbanken, EU, Sida m.fl. Jan har även varit VD för ett noterat bolag på First North. Sedan 2012 har Jan drivit egen verksamhet inom en rad branscher med inriktning mot entreprenad och infrastruktur som VD och styrelseledamot.

Övriga pågående uppdrag: Engagerad av UIC, Uppsala Innovation Centre, som affärs coach för start-up företag. Ordinarie styrelseledamot för JTR Management AB samt styrelseordförande för BRF Gotska Sandön.

Innehav i Bolaget: Jan äger 455 900 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Lotta Ek

Styrelseledamot sedan 2022
Född: 1984

Erfarenhet: Civilingenjör med utbildning inom industriell ekonomi internationell vid Linköpings universitet. Lotta började sitt arbetsliv som affärsutvecklare och projektledare inom fastighets- och tågbranschen, Lotta startade företaget EcoTopic AB år 2012 tillsammans med sin partner. EcoTopic är ett konsultbolag som varit engagerade i merparten av alla biokolprojekt i Norden med ett globalt nätverk inom biokol och hållbarhet. Bland annat coachar dom 10 städer i Europa och USA att påbörja biokolproduktion på uppdrag av Bloomberg Philanthropies. Sedan 2019 är Lotta även medgrundare och VD för Biokolprodukter Global AB som köper in och förädlar biokol till klimatneutrala jordar, betong och kolsänkor.

Övriga pågående uppdrag: VD och ordinarie styrelseledamot för Ecotopic AB och Biokolprodukter Global AB.

Innehav i Bolaget:

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

Christian von Uthmann

Ledamot sedan 2023
Född: 1963

Erfarenhet: Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och tog examen 1989. Han har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business konsulting. Christian har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. Han har också listat och lett ett bolag på NASDAQ First North.

Christian har internationell erfarenhet från arbete i både Europa, Nordamerika och Asien.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav i Bolaget: Christian äger 845 756 B-aktier privat i Bolaget.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja