Wärtsilä

Wärtsilä

Den nya Wärtsilä maskinen för installation i Amfilochia

Maskinhall i Amfilochia

Maskinhall i Amfilochia

Konstruktion av ny maskinhall i Amfilochia

Maskinhall i Amfilochia

Vår nya leverantör har påbörjat leveranserna av panelerna. Dessa är nödvändiga för att kunna skydda maskinen och kritisk utrustning mot både väder och annan åverkan, samt säkerställa den lagstadgade ljudisoleringen. När samtliga paneler anlänt flyttas maskinen upp till Amfilochia och den nya maskinhallen slut monteras.