Om Zazz Energy of Sweden AB

Om Zazz Energy of Sweden AB

Zazz Energy, som grundades 2019, är ett bolag inom energisektorn som säljer, bygger och driftsätter anläggningar för produktion av förnybar energi. Anläggningarna möjliggör omställningen från fossilberoende till förnyelsebar elkraftproduktion. Bolagets affärsmodell strävar efter att möjliggöra förverkligandet av miljömål genom etablering av anläggningar som producerar elkraft och värme. Värdeskapandet sker genom producering av energi till minimalt resursutnyttjande och låga driftskostnader för en stabil energiförsörjning. Zazz Energy är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2020. ​​

I december 2021 hade Zazz Energy sin första anläggning uppförd för produktion av förnybar el med bioolja på den grekiska marknaden. Zazz Energy innehar ett avtal med grekiska elstadsnätet som ger oss licenser med rätt att leverera förnybar el till den grekiska marknaden under 20 års tid med ett uppskattat värde om 300 MSEK. ​

I början av 2024 inledde Zazz Energy resan att bredda verksamheten till produktion av solenergi och energilagring som en del i att diversifiera verksamheten. Diversifiering är ett viktigt steg för att uppnå våra långsiktiga mål – att kunna växa affären med lönsamhet inom både geografi och teknologi samt skapa en mer förutsägbar affärsverksamhet. Zazz Energy har i mars 2024 signerat ett första projekt inom solenergi och energilagring samt lagt beställning på ett batteri för ändamålet att kunna lagra energi och bidra med frekvensbalansering innebärandes att Bolaget stabiliserar elnätet vid behov då efterfrågan av el överstiger produktionen och vice versa. ​