skip to Main Content
Sverker Littorin

Styrelseordförande
Född 1955

Sverker Littorin är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har varit operationellt verksam som Group Vice President Elekta AB, vVD Pharmadule AB och VD MedCap AB.

Sedan ett antal år verksam som styrelseordförande, styrelseledamot och Senior Advisor i såväl svenska som utländska privata bolag samt i mindre börsnoterade bolag på Nasdaq First North, Nordic Growth Market NGM och Spotlight Market.

Sverker är ordförande i de noterade bolagen Dividend Sweden AB, Papilly AB och Nexar Group AB liksom i det privata bolaget Effekt Svenska AB. Ledamot i företagen Raybased AB, Meltron AB, Hemdel AB, Onoterat AB och Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB SENS.

Sverker är Konsul av Etiopien (a.H.)och har erhållit Anders Wall stipendium för framstående entreprenörskap. Vidare har Sverker skrivit handböckerna Business Handbook Sweden och Att göra affärer i USA.

Tidigare Ställföreträdande Kommunalråd i Danderyd och suttit i styrelsen för de noterade bolaget Sectra AB och PartnerTech AB liksom varit ordförande i Olivia Holding AB, Samtrans AB och Medlearn AB.

Aktieinnehav i bolaget: 1 000 000 st. B-aktier.

Johny Olsson

Styrelseledamot
Född: 1958

Johny driver idag ett eget bolag inom drift & underhåll av större pannanläggningar, JODU AB. Innan dess var han anställd på Sydkraft / E.ON som skiftledare, driftledare och som gruppchef inom avfallsförbränning (rosterugn). De senaste 11 åren var han anläggningsansvarig för en 20 MW biobränsleanläggning och ingick även under den tiden i en projektgrupp inom E.ON som kallades forskning, teknik och utveckling. Gruppen drev olika projekt för att förbättra förbränningstekniker och därmed uppnå bättre verkningsgrad och lägre emissionsvärden. Johny är utbildad reparatör, smed och svets. Övriga utbildningar omfattar ledarskapsutveckling, Esa utbildning, Bas U/Bas P, EI schemaläsning.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier

Katarina Toremalm

Styrelseledamot
Född 1968

Katarina har under 25 år drivit restaurang i Torekov. Katarina har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor och innovationer hon har under många år arbetat politiskt både i Båstad kommun och Region Skåne med ledande uppdrag som bland annat fullmäktigeledamot, kommunstyrelse ordf miljö byggnämnd, vice ordförande i Region Skånes servicenämnd. Katarina har bred kunskap och erfarenhet att leda och driva arbete och varit aktivt i flertalet styrelser bolag föreningar och kooperativ.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Anna Zetterlund

Styrelseledamot
Född: 1973

Anna började hos Verdane 2018 med över 15 års erfarenhet från den finansiella sektorn i positioner som Financial Controller och Financial Manager för Fouriertransform, Nalka och Catella. Annas huvudsakliga fokus har varit rapportering, finansiell controlling och värderingar. Anna innehar en fil kand examen i Företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Patrik Hansson

VD och medgrundare
Född: 1970

Patrik Hansson har de senaste 11 åren arbetat inom olika positioner på Vestas NEU AB:s huvudkontor i Malmö. Innan dess var han under 10 år resande servicetekniker på samma bolag. Han är utbildad inom marinelektronik och till elektriker. Patrik har djup kunskap om branschen och ett stort tekniskt kunnande i kombination med att väl utbyggt nätverk.

Aktieinnehav i bolaget: 7 000 000 st. B-aktier.

Mattias Gustafsson

Nyckelperson
Född 1981

Mattias Gustafsson är kemi- och energiingenjör med tidigare arbete som processingenjör och projektledare inom återvinning och biogas. Hans intresse för biokol startade 2010 och han har sedan dess byggt upp ett globalt nätverk och en bred kunskap inom biokolanvändning och -produktion samt omgivande regelverk och pågående forskning. Mattias är grundare av Branschföreningen Biokol Sverige samt grundare och delägare av EcoTopic AB och Biokolprodukter Global AB.

Lotta Ek

Nyckelperson
Född 1984

Lotta Ek är civilingenjör industriell ekonomi med tidigare arbete som affärsutvecklare inom fastigheter och järnväg samt projektledare inom förnybar energi och klimatfrågor. Hennes fokus i biokolbranschen ligger i att initiera projekt, bygga företagsstruktur och kommunikation. Lotta är grundare av Branschföreningen Biokol Sverige samt grundare och delägare av EcoTopic AB och Biokolprodukter Global AB.

Revisionsbyrå i Sverige och Grekland är Baker Tilly.

BESÖK OCH POSTADRESS:
ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB
FÖRENINGSGATAN 217,
261 51 LANDSKRONA
E-POST: INFO@ZAZZENERGY.COM