Ett energibolag med grön energiproduktion.

Ett energibolag med grön energiproduktion.

Zazz Energy är ett energibolag för grön energiproduktion. Bolagets affärsmodell syftar till att förverkliga länders miljömål genom etableringar av avfallsförgasnings- och förbränningsanläggningar som producerar grön el och värme. Anläggningarna kan också producera biokol och trävinäger. Zazz Energy säljer nyckelfärdiga anläggningar inklusive byggnation, installation, utbildning, och service. Zazz Energy kan utöver detta även äga och driva anläggningar i egen regi, på lokala marknader där detta är fördelaktigt, vilket då innebär att Zazz Energy själva producerar grön el och värme, samt i vissa fall även biokol och trävinäger, vilket säljs direkt till kund av Bolaget.

Zazz Energys avfallsförgasningsanläggningar bygger på så kallad pyrolysteknik och kan produceras i ett stort antal olika varianter. Efter kundens önskemål skräddarsys anläggningarna utifrån val av avfallsmaterial för förgasning (biomassa, sopor eller andra typer av avfall), önskad kapacitet för grön elproduktion (effekt 1-5MW) och värme, samt önskemål om produktion av ytterligare restprodukter som ska genereras i förgasningsprocessen (biokol och trävinäger).

Grön el och värme produceras i samtliga varianter av anläggningen oavsett val av avfallsmaterial för förgasning i anläggningen. Restprodukterna biokol och trävinäger produceras därutöver även i anläggningar skapade för förgasning av avfallstypen biomassa. Restprodukterna biokol och trävinäger kan även förädlas, säljas och utgöra en inkomstkälla för ägaren av förgasningsanläggningen.

Zazz Energys anläggningar för elproduktion med bioolja skräddarsys utifrån kundens önskemål avseende val av kapacitet för elproduktion (effekt 1-5 MW) och värme.

Zazz Energy är därmed ett viktigt bolag i samhällets omställning till grön energiproduktion.