skip to Main Content
Sverker Littorin

Styrelseordförande
Född 1955

Sverker Littorin är Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Har varit operationellt verksam som Group Vice
President Elekta AB, vVD Pharmadule AB och VD MedCap AB.

Sedan ett antal år verksam som styrelseordförande,
styrelseledamot och Senior Advisor i såväl svenska som
utländska privata bolag samt i mindre börsnoterade bolag
på Nasdaq First North, Nordic Growth Market NGM och
Spotlight Market.

Sverker är ordförande i de noterade bolagen Dividend
Sweden AB, Papilly AB och Nexar Group AB liksom i det
privata bolaget Effekt Svenska AB. Ledamot i företagen
Raybased AB, Meltron AB, Nitro Games AB, Onoterat AB
och Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB SENS.

Sverker är Konsul av Etiopien (a.H.)och har erhållit Anders
Wall stipendium för framstående entreprenörskap.
Vidare har Sverker skrivit handböckerna Business Handbook
Sweden och Att göra affärer i USA.

Tidigare Ställföreträdande Kommunalråd i Danderyd och
suttit i styrelsen för de noterade bolaget Sectra AB och
PartnerTech AB liksom varit ordförande i Olivia Holding AB,
Samtrans AB och Medlearn AB. Aktieinnehav i bolaget:
1 000 000 st. B-aktier.

Johny Olsson

Styrelseledamot
Född: 1958

Johny driver idag ett eget bolag inom drift & underhåll av
större pannanläggningar, JODU AB. Innan dess var han
anställd på Sydkraft / E.ON som
skiftledare, driftledare och som gruppchef inom avfallsförbränning
(rosterugn). De senaste 11 åren var han anläggningsansvarig
för en 20 MW biobränsleanläggning och
ingick även under den tiden i en projektgrupp inom E.ON
som kallades forskning, teknik och utveckling. Gruppen
drev olika projekt för att förbättra förbränningstekniker
och därmed uppnå bättre verkningsgrad och lägre emissionsvärden.
Johny är utbildad reparatör, smed och svets.
Övriga utbildningar omfattar ledarskapsutveckling, Esa
utbildning, Bas U/Bas P, EI schemaläsning. Aktieinnehav i
bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Katarina Toremalm

Styrelseledamot
Född 1968

Katarina har under 25 år drivit restaurang i Torekov. Katarina
har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor och
innovationer hon har under många år arbetat politiskt
både i Båstad kommun och Region Skåne med ledande
uppdrag som bland annat fullmäktigeledamot, kommunstyrelse
ordf miljö byggnämnd, vice ordförande i Region
Skånes servicenämnd. Katarina har bred kunskap och
erfarenhet
att leda och driva arbete och varit aktivt i flertalet
styrelser bolag föreningar och kooperativ. Aktieinnehav
i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Anna Zetterlund

Styrelseledamot
Född: 1973

Anna började hos Verdane 2018 med över 15 års erfarenhet
från den finansiella sektorn i positioner som Financial
Controller och Financial Manager för Fouriertransform,
Nalka och Catella. Annas huvudsakliga fokus har varit
rapportering, finansiell controlling och värderingar.
Anna innehar en fil kand examen i Företagsekonomi från
Stockholms Universitet.
Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Patrik Hansson

VD och medgrundare
Född: 1970

Patrik Hansson har de senaste 11 åren arbetat inom olika
positioner på Vestas NEU AB:s huvudkontor i Malmö.
Innan dess var han under 10 år resande servicetekniker på
samma bolag. Han är utbildad inom marinelektronik och till
elektriker. Patrik har djup kunskap om branschen och ett
stort tekniskt kunnande i kombination med att väl utbyggt
nätverk. Aktieinnehav i bolaget: 7 000 000 st. B-aktier.

BESÖK OCH POSTADRESS:
ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB
FÖRENINGSGATAN 217,
261 51 LANDSKRONA
E-POST: INFO@ZAZZENERGY.COM

* Bolagsverket har erhållit handlingar om registrering av styrelsen. Dock är handläggningstiden hos Bolagsverket längre än normalt.