skip to Main Content
Sverker Littorin

Styrelseordförande
Född 1955

Sverker Littorin är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har varit operationellt verksam som Group Vice President Elekta AB, vVD Pharmadule AB och VD MedCap AB.

Sedan ett antal år verksam som styrelseordförande, styrelseledamot och Senior Advisor i såväl svenska som utländska privata bolag samt i mindre börsnoterade bolag på Nasdaq First North, Nordic Growth Market NGM och Spotlight Market.

Sverker är ordförande i de noterade bolagen Dividend Sweden AB, Papilly AB och Nexar Group AB liksom i det privata bolaget Effekt Svenska AB. Ledamot i företagen Raybased AB, Meltron AB, Hemdel AB, Onoterat AB och Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB SENS.

Sverker är Konsul av Etiopien (a.H.)och har erhållit Anders Wall stipendium för framstående entreprenörskap. Vidare har Sverker skrivit handböckerna Business Handbook Sweden och Att göra affärer i USA.

Tidigare Ställföreträdande Kommunalråd i Danderyd och suttit i styrelsen för de noterade bolaget Sectra AB och PartnerTech AB liksom varit ordförande i Olivia Holding AB, Samtrans AB och Medlearn AB.

Aktieinnehav i bolaget: 1 000 000 st. B-aktier.

Johny Olsson

Styrelseledamot
Född: 1958

Johny driver idag ett eget bolag inom drift & underhåll av större pannanläggningar, JODU AB. Innan dess var han anställd på Sydkraft / E.ON som skiftledare, driftledare och som gruppchef inom avfallsförbränning (rosterugn). De senaste 11 åren var han anläggningsansvarig för en 20 MW biobränsleanläggning och ingick även under den tiden i en projektgrupp inom E.ON som kallades forskning, teknik och utveckling. Gruppen drev olika projekt för att förbättra förbränningstekniker och därmed uppnå bättre verkningsgrad och lägre emissionsvärden. Johny är utbildad reparatör, smed och svets. Övriga utbildningar omfattar ledarskapsutveckling, Esa utbildning, Bas U/Bas P, EI schemaläsning.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier

Katarina Toremalm

Styrelseledamot
Född 1968

Katarina har under 25 år drivit restaurang i Torekov. Katarina har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor och innovationer hon har under många år arbetat politiskt både i Båstad kommun och Region Skåne med ledande uppdrag som bland annat fullmäktigeledamot, kommunstyrelse ordf miljö byggnämnd, vice ordförande i Region Skånes servicenämnd. Katarina har bred kunskap och erfarenhet att leda och driva arbete och varit aktivt i flertalet styrelser bolag föreningar och kooperativ.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Anna Zetterlund

Styrelseledamot
Född: 1973

Anna började hos Verdane 2018 med över 15 års erfarenhet från den finansiella sektorn i positioner som Financial Controller och Financial Manager för Fouriertransform, Nalka och Catella. Annas huvudsakliga fokus har varit rapportering, finansiell controlling och värderingar. Anna innehar en fil kand examen i Företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i bolaget: 500 000 st. B-aktier.

Per Nordberg

VD

Per Nordberg har en bred och djup erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv. Erfarenheterna från såväl noterade som onoterade bolag inom energi, verkstadsindustrin, finansbranschen och läkemedelsbranschen ger den bredd som är nödvändig för utveckling och byggande av bolag i såväl tidiga som mogna utvecklingsskeden. Per har i sin yrkesroll aktivt genomfört ett stort antal företagsutvecklingar, en värdefull kunskap i att utveckla Zazz Energy vidare på den viktiga marknaden för hållbara produkter.

Per Nordberg har en lång industriell erfarenhet och har innehaft ledande befattningar inom Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Nasdaq och som VD och Senior Advisor i såväl noterade som onoterade bolag på den svenska och internationella marknaden.

– Jag är stolt över att få styrelsens uppdrag att leda Zazz Energy i denna viktiga tid för utveckling av hållbara energilösningar för ett hållbart samhälle med målet att stödja Sveriges fortsatta utveckling som ledande leverantör på den viktiga svenska och internationella marknaden för hållbara energilösningar – säger Per Nordberg

Revisionsbyrå i Sverige och Grekland är Baker Tilly.

POSTADRESS:
ZAZZ ENERGY OF SWEDEN AB
GRANSÅNGARVÄGEN 5
138 37 ÄLTA
E-POST: INFO@ZAZZENERGY.COM