Christian von Uthmann

VD sedan Juli 2023
Född: 1963

Erfarenhet: Christian är utbildad civilingenjör vid KTH och tog examen 1989. Han har långvarig affärs och projektledningserfarenhet från både industrin och business konsulting. Christian har jobbat inom tillverknings och processindustri vilket kommer väl till pass på Zazz Energy. Han har också listat och lett ett bolag på NASDAQ First North.

Christian har internationell erfarenhet från arbete i både Europa, Nordamerika och Asien.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav i Bolaget: Christian äger 845 756 B-aktier privat i Bolaget.

Sven Cristea

CFO sedan November 2023
Född: 1986

Erfarenhet: Sven har varit auktoriserad revisor i 10 år och verksam i revisionsbranschen under 13 år. Sven var delägare i KPMG under åren 2019-2021. CFO i tillväxtbolaget Bangerhead under två år (2021-2023) samt koncernchef i Cristea Industries. Flertalet externa  styrelseuppdrag, bland annat i Born Digital och Devies. Koncernchef i SEVR Group – en koncern med fokus på allt inom ekonomi.

Övriga pågående uppdrag:

  • SEVR Group – VD och ledamot
  • Cristea Industries AB – VD och ledamot
  • Born Digital AB – ledamot
  • Devies Holding AB – ledamot
  • Blead AB – styrelseordförande
  • Tillväxtrevisorn Sverige AB – ledamot
  • Charlize & Matteo by Cristea AB – suppleant

Innehav i Bolaget:  Inget