Handelsplats:
Zazz Energy of Sweden ABs aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, vilken är en alternativ marknadsplats, klassificerad som tillväxtmarknad för små och medelstora företag samt multilateral handelsplattform, som regleras av ett särskilt regelverk och som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad.

Lista:
Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn:
ZAZZ B

ISIN kod:
SE0017483175

Första handelsdag:
Första handelsdag var den 7 februari 2022

Antal aktier:
Enligt Zazz Energys bolagsordning ska antalet aktier vara lägst 303 141 909 och högst 1 212 567 636 stycken. Antal aktier per 2024-02-14 uppgår till 514 241 909 stycken.

Om Nasdaq First North Growth Market:
Nasdaq First North Growth Market är en MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65), så som det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av samma bestämmelser som emittenter på en reglerad huvudmarknad. såsom definierats i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än vid investering i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier noterade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Zazz Energy of Sweden AB har utsett Eminova Fondkommission till dess Certified Adviser.

Information om bolagets 10 största aktieägare

Namn Innehav Röster Röster %
Nordnet Pensionsförsäkringar 43 615 246 43 615 246 8,5%
Jakob Durling 41 700 000 41 700 000 8,1%
Avanza Penision 22 045 860 22 045 860 4,3%
Onyx Law 14 783 042 14 783 042 2,9%
Jonas Hagberg 10 000 000 10 000 000 1,9%
Tomas Ingberg 9 113 866 9 113 866 1,8%
Patrik Jonsson 6 500 000 6 500 000 1,3%
Albonja Invest 6 194 439 6 194 439 1,2%
Arke Invest 5 776 272 5 776 272 1,1%
Jani Kiviniemi 5 500 000 5 500 000 1,1%

Uppdaterad ägarlista per 2024-02-14