Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär

Föreslagen bolagsordning

Styrelsens förslag till val av revisor

Styrelseredogörelse 13 kap. 6 §

Styrelseredogörelse 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande 13 kap. 6 §

Revisorns yttrande

Yttrande 20 kap. 14 §

Styrelsens förslag till val av revisor

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022

Uppdaterad | 2024-04-05