• ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) meddelade den 3 maj 2024 att Bolaget ingått ett avtal med El av Sol Sverige AB (”El av Sol”) om att förvärva tre bolag inom solenergi och batterilagring. Bolaget har idag ingått ett tilläggsavtal med El av Sol innebärande att Bolaget inte kommer att förvärva bolaget Switchr Uddevalla AB och att tillträdet för de två andra bolagen, Switchr Falkenberg AB och Switchr Tjörn AB, [...]

  • Årsstämman har beslutat att byta namn på Zazz Energy sweden AB (”Zazz eller Bolaget”). Se även kommunikén från stämman. Bolaget vill på detta sätt markera den delvis nya inriktningen som bolaget tar med solceller och energilagring med batterier. Den nya tickern kommer att bli ”Circle”. Namnändringen beräknas kunna ske under juni månad.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedanFastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras [...]

  • Årsstämman har beslutat att byta namn på Zazz Energy sweden AB (”Zazz eller Bolaget”). Se även kommunikén från stämman. Bolaget vill på detta sätt markera den delvis nya inriktningen som bolaget tar med solceller och energilagring med batterier. Den nya tickern kommer att bli ”Circle”. Namnändringen beräknas kunna ske under juni månad.För ytterligare information, vänligen kontakta:Christian von Uthmann, VD, Zazz Energy of Sweden AB (publ)Telefon: +46 70 610 75 97Jan Törner, Styrelseordförande, Zazz Energy [...]

  • Årsstämma i ZAZZ Energy of Sweden AB (publ) (”ZAZZ Energy” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 10 juni kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Samtliga stämmobeslut röstades igenom med erforderlig majoritet i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedanFastställande av resultat- och balansräkningStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.VinstdispositionStämman beslutade att årets resultat ska överföras [...]

  • Styrelsen för Zazz Energy of Sweden AB (publ) (”Zazz Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 2 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 50 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 4,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 11 procent. Resterande del av [...]