2023-08-23

Zazz Energy offentliggör rapport för andra kvartalet 2023

Zazz Energy of Sweden AB (publ)

Kvartalsrapport Q2 och perioden januari – juni 2023
Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.

KONCERNEN, JANUARI-JUNI 2023 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning uppgick till 0 kSEK (0)
  • Rörelseresultatet uppgick -6 018 kSEK (-10 191)
  • Periodens resultat uppgick till -7 379 kSEK (-12 898)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3 906 kSEK (-5 538)

KONCERNEN, APRIL-JUNI 2023 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning uppgick till 0 kSEK (0)
  • Rörelseresultatet uppgick -2 155 kSEK (-4 444)
  • Periodens resultat uppgick till -3 068 kSEK (-6 407)
ÄNDRAD 2024-02-19