2024-04-22

Zazz Energy offentliggör rapport för första kvartalet 2024

Delårsrapport Q1 2024

ÖVERSIKT
Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden för motsvarande period i föregående år.

KONCERNEN, JANUARI-MARS I SAMMANDRAG
· Summa intäkter uppgick till 218 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick -3 069 (-3 863) KSEK
· Periodens resultat uppgick till -3 131 (-4 311) KSEK
· Periodens kassaflöde uppgick till -490 (-5 527) KSEK

Rapporten finns i sin helhet på Rapporter – ZAZZ Energy of Sweden AB

ÄNDRAD 2024-04-22